Ulkoilupäivä Etelälahdessa 23.5.2019

Vuoden 2019 Vantaan pyöräijäksi valittu Jouko Leponiemi