Äänestäminen kotona 12-18.1. Hyvinvointivaaleissa

TERVEHDYS !

Minulle tuli kysymyksiä edellisen sp jälkeen kotiäänestämisestä ja alla vastaus siihen.

Kohti Vantaan ja Keravan hyvinvointivaaleja.

Ennakkoäänestys 12.–18.1.2022

Vaalipäivä 23.1.2022

Äänestäminen kotona

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Vuoden 2022 aluevaaleissa äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen kello 16.

Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero on 043 825 0016  ja sähköposti vaalit@vantaa.fi   

 Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa Linkki toiselle sivustolle Avautuu uudessa välilehdessä (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

 

 

Yhdistyksen jäsenistä on ehdolla:

no 104 puh.joht.

Jouko Koskinen

Rakennusmestari

eläkkeellä, 73 v

 

no 115 jäsen

Olavi Lehtonen

Isännöitsijä,

eläkkeellä, 63 v

 

no 119 jäsen

Jouko Lindtman

Eläkeläinen,

järjestösihteeri, 65 v

 

 

 

Jokke

Korson Eläkkeensaajat ry

Jouko Koskinen   puheenjohtaja   11.5.2011 alkaen

0400 402 172   jouko48.koskinen@outlook.com   http://korso.elakkeensaajat.fi/